SEMESTEROVERSIKT

 

Listen er sist oppdatert 24.04.2018. 

 

Hvis du fort vil se når du er satt opp, klikker du "ctrl" og "f" samtidig.

Skriv navnet ditt (skrivemåten må være lik slik du er registrert i teksten under) i feltet som dukker opp i høyre hjørne.

Du hopper til neste hendelse ved å trykke "linjeskift".

Trenger du en liste over når du er satt opp, kan du ta kontakt med Frode på fs487@kirken.no.

 

 Konfirmantgudstjeneste lørdag 28.04.2018 kl.

     Tekst:

     Tema:

     Tekst barn:

     Tema barn:

     Element:

     Side i heftet:

     BOG:

     Prest: Eivind Kråvik

     Celleansvar: Håbet cellegruppe

     Kirketjener: Dag Akø Gotten

     Musikkansvarlig: Frode Skårland

     Piano: Frode Skårland

     Bassgitar: Marte Bøe Johnsen

     Trommer: Åsmund Vaaland

     Lyd: Lars Terje Vaaland

    

Konfirmantgudstjeneste lørdag 28.04.2018 kl.

     Tekst:

     Tema:

     Tekst barn:

     Tema barn:

     Element:

     Side i heftet:

     BOG:

     Prest: Eivind Kråvik

     Celleansvar: Håbet cellegruppe

     Kirketjener: Dag Akø Gotten

     Musikkansvarlig: Frode Skårland

     Piano: Frode Skårland

     Bassgitar: Marte Bøe Johnsen

     Trommer: Åsmund Vaaland

     Lyd: Lars Terje Vaaland

    

Konfirmantgudstjeneste lørdag 28.04.2018 kl.

     Tekst:

     Tema:

     Tekst barn:

     Tema barn:

     Element:

     Side i heftet:

     BOG:

     Prest: Eivind Kråvik

     Celleansvar: Øvre Gjetaren cellegruppe

     Kirketjener: Dag Akø Gotten

     Musikkansvarlig: Frode Skårland

     Piano: Frode Skårland

     Bassgitar: Marte Bøe Johnsen

     Trommer: Åsmund Vaaland

     Lyd: Lars Terje Vaaland

    

HEL - konfirmasjon søndag 29.04.2018 kl. 11.00

     Tekst:

     Tema:

     Tekst barn:

     Tema barn:

     Element:

     Side i heftet:

     BOG:

     Prest: Eivind Kråvik

     Celleansvar: Nedre Gjetaren cellegruppe

     Kirketjener: Per Magne Skogedal

     Musikkansvarlig: Torhild Nødland

     Piano: Torhild Nødland

     Bassgitar: Marte Bøe Johnsen

     Trommer: Lars Terje Vaaland

     Sang: Bodil Vaaland

     Lyd: Magne Hope

    

Konfirmantgudstjeneste søndag 06.05.2018 kl.

     Tekst:

     Tema:

     Tekst barn:

     Tema barn:

     Element:

     Side i heftet:

     BOG:

     Prest: Torstein Eidem Nordal

     Kirketjener: Sigbjørn Stangeland

     Kirketjener: Bernt Harald Vagle

     Musikkansvarlig: Frode Skårland

     Piano: Frode Skårland

     Trommer: Lars Terje Vaaland

     Lyd: Magne Hope

    

Konfirmantgudstjeneste søndag 06.05.2018 kl.

     Tekst:

     Tema:

     Tekst barn:

     Tema barn:

     Element:

     Side i heftet:

     BOG:

     Prest: Torstein Eidem Nordal

     Kirketjener: Bernt Harald Vagle

     Kirketjener: Sigbjørn Stangeland

     Musikkansvarlig: Frode Skårland

     Musikkansvarlig: Frode Skårland

     Trommer: Lars Terje Vaaland

     Lyd: Magne Hope

    

Sammen! søndag 13.05.2018 kl. 11.00

     Tekst:

     Tema:   Sivsjøunderet

     Tekst barn:

     Tema barn:

     Element:   Sammen! Sandnes Soul Children deltar

     Side i heftet:

     BOG:

     Prest: Torstein Eidem Nordal

     Barneforkynnelse: Torstein Eidem Nordal

     Celleansvar: Klåvsteinane cellegruppe

     Kirketjener: Dag Akø Gotten

     Musikkansvarlig: Elisabeth Stakkeland

     Piano: Elisabeth Stakkeland

     Bassgitar: Johan Lund

     Sang: Tone Birgitte Meltveit

     Sang: Elisabeth Stakkeland

     Lyd: Thomas Eide

    

G1 mandag 21.05.2018 kl. 17.00

     Tekst:

     Tema:   De ti bud i pinsekontekst

     Tekst barn:

     Tema barn:

     Element:   2. Pinsedag

     Side i heftet:

     BOG:

     Prest: Torstein Eidem Nordal

     Barneforkynnelse: Torstein Eidem Nordal

     Celleansvar: Hoddeland cellegruppe

     Kirketjener: Sigve Johnsen

     Musikkansvarlig: Frode Skårland

     Piano: Frode Skårland

     Bassgitar: Marte Bøe Johnsen

    

Dåpsgudstjeneste lørdag 26.05.2018 kl. 11.00

     Tekst:

     Tema:

     Tekst barn:

     Tema barn:

     Element:   Dåpsgudstjeneste, Bogafjell action

     Side i heftet:

     BOG:

     Prest: Torstein Eidem Nordal

     Celleansvar: Vaglefjell cellegruppe

     Kirketjener: Bernt Harald Vagle

     Musikkansvarlig: Elisabeth Stakkeland

     Piano: Elisabeth Stakkeland

     Lyd: Hans Terje Helgaland

    

G1 søndag 27.05.2018 kl. 11.00

     Tekst:

     Tema:   Kobberslangen

     Tekst barn:

     Tema barn:

     Element:

     Side i heftet:

     BOG:   Vanlig BOG

     Prest: Torstein Eidem Nordal

     Barneforkynnelse: Torstein Eidem Nordal

     Celleansvar: Øvre Gjetaren cellegruppe

     Kirketjener: Per Magne Skogedal

     Musikkansvarlig: Torhild Nødland

     Piano: Torhild Nødland

     Bassgitar: Truls Fretland

     Trommer: Lars Terje Vaaland

     Sang: Bodil Vaaland

     Lyd: Hans Terje Helgaland

     Projektor: Kjetil Solbakken

     BOG grønn gruppe: Thorleif Eng Jakobsen

     BOG grønn gruppe: Hallgeir Wennersgaard

     BOG blå gruppe: Silje Stavne

     BOG blå gruppe: Kari Winther Malde

     BOG blå gruppe: Anne Kristine Vasvik

     BOG hvit gruppe: Maria Lund

     BOG hvit gruppe: Johan Lund

    

G3 søndag 03.06.2018 kl. 11.00

     Tekst:

     Tema:   Helligdommen

     Tekst barn:

     Tema barn:

     Element:

     Side i heftet:

     BOG:   Vanlig BOG

     Prest: Torstein Eidem Nordal

     Barneforkynnelse: Bjørn Kåre Hegstad

     Celleansvar: Stokkeland cellegruppe

     Kirketjener: Sigbjørn Stangeland

     Musikkansvarlig: Frode Skårland

     Piano: Frode Skårland

     Bassgitar: Johan Lund

     Gitar: Marte Bøe Johnsen

     Sang: Ann Helen Vagle

     Sang: Stig Fuglset

     Lyd: Thomas Eide

     BOG grønn gruppe: Laura Landmark

     BOG grønn gruppe: Øystein Sørnes

     BOG blå gruppe: Knut Øyvind Apeland Svalastog

     BOG hvit gruppe: Eivind Watsend

    

G3 søndag 17.06.2018 kl. 11.00

     Tekst:

     Tema:

     Tekst barn:

     Tema barn:

     Element:   Friluftsgudstjeneste sammen med KRIK

     Side i heftet:

     BOG:

     Prest: Torstein Eidem Nordal

     Barneforkynnelse: KRIK

     Kirketjener: Dag Akø Gotten

     Musikkansvarlig: Frode Skårland

    

Sammen! søndag 24.06.2018 kl. 11.00

     Tekst:

     Tema:   Josva

     Tekst barn:

     Tema barn:

     Element:

     Side i heftet:

     BOG:

     Prest: Torstein Eidem Nordal

     Barneforkynnelse: Torstein Eidem Nordal

     Celleansvar: Klåvsteinane cellegruppe

     Kirketjener: Bernt Harald Vagle

     Musikkansvarlig: Elisabeth Stakkeland

     Piano: Einar Johan Tveit

     Bassgitar: Lars Terje Vaaland

     Trommer: Åsmund Vaaland

     Gitar: Marte Bøe Johnsen

     Sang: Tone Birgitte Meltveit

     Sang: Bodil Vaaland

     Lyd: Thomas Eide

    

Sammen! søndag 12.08.2018 kl. 11.00

     Tekst:

     Tema:

     Tekst barn:

     Tema barn:

     Element:

     Side i heftet:

     BOG:

     Prest: Torstein Eidem Nordal

     Kirketjener: Per Magne Skogedal

     Musikkansvarlig: Torhild Nødland

     Piano: Torhild Nødland

     Lyd: Magne Hope

    

G2 søndag 19.08.2018 kl. 11.00

     Tekst:

     Tema:

     Tekst barn:

     Tema barn:

     Element:

     Side i heftet:

     BOG:

     Prest: Torstein Eidem Nordal

     Celleansvar: Osli cellegruppe

     Kirketjener: Sigve Johnsen