Mellomleder i ACT

Informasjon

I vårt konfirmantarbeid har vi to ledernivå. Hjelpeledernivået kan du lese mer om her. Mellomledernivået er nivået over hjelpelederne. Mellomlederne leder både hjelpeledere og konfirmanter. Som Mellomleder får du være med å virkeliggjøre menigheten sin visjon, Jesus sett, trodd og etterfulgt. Du får også mulighet til å utvikle deg som person, som leder og som kristen. Mellomledernivået er for deg som har en leder i «magen» og som ønsker større utfordringer. Les mer i vår brosjyre.

Det stilles større krav til en mellomleder enn en hjelpeleder. For å kunne bli mellomleder stilles følgende krav. Aldersgrense: 2kl. VGS – 21år, vært hjelpeleder minst ett år og levert søknad. Når vi skal velge hvem som skal få bli mellomledere vil vi også legge til grunn hvordan en har fungert som hjelpeleder/mellomleder. Når du sender søknad og signerer på denne, signerer du samtidig på vår mellomlederkontrakt. Denne er på side 2 i søknadskjema. Du finner søknadskjema her.

Å være mellomleder koster 800kr. I denne prisen får du en lederkonferanse, et lederdøgn, en lederfest og turen til Danmark i vinterferien med konfirmantene. Betaling av mellomlederkontingenten skjer etter at du har fått vite at du er tatt opp i mellomledergruppen. Da vil du få en link av ungdomsprest, Eivind Kråvik, som tar deg til betalingssiden vår.  

Dersom du vil få en pekepinn på hvilke oppgaver en mellomleder skal løse kan du lese instruksen for en vanlig ACT-torsdag. Dersom du har flere spørsmål kan du sende dem til ungdomsprest Eivind Kråvik på mail, ek743@kirken.no eller mobil, 48955775