Hjelpeleder i ACT

Informasjon

Fra 10kl. og til og med 3kl. på videregående kan du som ungdom være hjelpeleder i vårt konfirmantarbeid, ACT. Her vil du få mulighet til å utvikle lederegenskapene dine og jobbe i en gruppe som har et felles mål som er å formidle Jesus til konfirmantene våre og bidra til at de får et topp konfirmantår i Bogafjell sokn. Etter endt hjelpeleder år vil du få attest på lederoppgaven du har hatt. Denne kan legges ved i CV når du etter hvert skal søke sommerjobb eller andre deltidsjobber. Dersom dette er noe for deg kan du lese mer i brosjyren vår. For å bli hjelpeleder må du melde deg på innen fredag 1.juni 2018. Påmeldingen kan du gjøre her. For å kunne være hjelpeleder må du være innenfor aldersgruppen 10kl. - 3.VGS, skrive under på hjelpelederkontrakten, batale hjelpelederavgiften som er på 800kr, og levere politiattest dersom du ikke har gjort dette ved en tidligere anledning. Hjelpelederkontrakten kan sendes på mail til ungdomsprest Eivind Kråvik, ek743@kirken.no