Ungdomsleder

Informasjon

I Bogafjell menighet har vi et variert og innholdsriket ungdomsarbeid. For å kunne gi et så variert og innholdsrikt tilbud er vi helt avhengig av frivillige ungdomsledere og voksenledere. I undersidene til denne nettsiden finner du informasjon om ulike ungdomslederroller i vår menighet. Du finner også infomrasjon om det å være voksenleder i vårt ungdomsarbeid.  

Som ungdomsleder og voksenleder hos oss er du med på å virkeliggjøre vår visjon: Jesus sett, trodd og etterfulgt. Vi jobber etter tydelige verdier som målrettet, engasjert, livsnært og inkludernede. Fokusområdene våre er Utrustende fellesskap, bærekraftig ledelse, livslang trosopplæring og utadrettet omsorg. Her kan du lese menigheten sitt strategidokument som vi bygger vårt arbeid på.

Ungdomsarbeidet vårt har et eget ungdomsstyre. Dette styre kalles GreenHousestyre og ligger under soknerådet i Bogafjell sokn. Styret består av 8 ungdommer  og ungdomsprest og ungdomsdiakon fra stab. 

Fra staben ledes ungdomsarbeidet av ungdomsprest i samarbeid med ungdomsdiakon og musikalsk leder.

Dersom du har spørsmål kan du kontakte ungdomsprest, Eivind Kråvik, på mobil, 48955775 eller sende mail: ek743@kirken.no