KONFIRMASJONSDATOER FREMOVER

 

I 2018 er konfirmasjonsdatoene lørdag 28.04. og søndag 06.05.

Vi har hatt tradisjon for å ha konfirmasjon siste lørdag i april og første søndag i mai. I 2019 kommer vi til å ha konfirmasjon siste lørdag i april (27.04.) og første lørdag i mai (04.05.). Vi har endret på datoene fordi det viser seg at de aller fleste ønsker å ha konfirmasjon på lørdag fremfor søndag.

Etter 2019, regner vi med å holde på siste lørdag i april, og første lørdag i mai, men dette kan vi ikke garantere, for vi må se hvordan dette fungerer. Vi vet heller ikke hvor mange som velger å være konfirmanter hos oss, og det vil også styre hvor mange konfirmasjonsdatoer vi legger opp til.

I slutten av april eller begynnelsen av mai, sender vi ut et brev om konfirmasjon til alle hjem hvor det er en som går i 8. klasse (de som skal konfirmeres neste år). Dersom 8.-klassingen ikke er døpt, og ingen av foreldrene er medlemmer av Den norske kirke, vil de ikke motta brevet! Da må en selv ta kontakt. I brevet vil det stå når påmeldingen starter, og da er det lurt å være tidlig ute, for de som melder seg på først, får førsteretten på den konfirmasjonsdatoen de har valgt.

 

 
PRISER FOR KONFIRMANTARBEIDET

 

I Bogafjell sokn koster det 3900 kr å være med i konfirmantopplegget i 2018. Da er både mat, reise og opphold i Danmark (fredag - onsdag) inkludert.

For dem som ikke har mulighet til å bli med til Danmark (da går de glipp av noe), er prisen 800 kroner. Dette dekker arrangementer og materiell til det som skjer under konfirmantopplegget på Bogafjell.

Kirken har ingen økonomisk fortjeneste av konfirmantarbeidet. Menighetene dekker mye av lederutgiftene selv.

 

  •  Dåp
  •  Påmeldinger
  •  Utleie
  •  Råd og utvalg