Bogafjell sokn sin visjon:

Jesus - Sett, trodd og etterfulgt

Målsetning

Å være en misjonerende menighet som vokser gjennom gudstjeneste, cellegrupper, tjeneste og omsorg

Derfor vektlegger vi som våre verdier

  • Et gudstjenestefelleskap som inkluderer hele familien, er basert på deltagelse, glad lovsang og en grundig og livsnær bibelundervisning. 
  • Cellegrupper som fungerer som levende celler i menigheten, er utgangspunktet for tjenesten til hver enkelt av menighetens medlemmer og fungerer på en slik måte at gudstjenester og cellegrupper sammen utløser vekst i menigheten. 
  • Menigheten skal være et sted for utrustning og istandsetting av hver enkelt med nådegaver og tjeneste til beste for alle mennesker i lokalsamfunnet og vårt globale engasjement. 
  • Diakoni og omsorg skal være kjennetegn ved menigheten vår. Vi vil være en åpen kirke for folket. Dette ønsker vi særlig skal bli synlig i omsorg og praktisk tjeneste for menneskene vi er satt til å leve blant.