Kontakt for utleie

Ønsker du å leie eller har spørsmål om leie av bydelssal eller menighetsbrakke eller Bogafjell kirke så ta kontakt med:

Rut Høllesli

Epost: rh684@kirken.no

Telefon: 48 99 71 05 (tirsdag, torsdag og fredag)

Utleie

Utleieregler for bydelssalen i Bogafjell kirke

Er vedtatt I Bogafjell sokneråd 25.04.2012.sak 10/2012 , revidert 8.05.2013

Formål

 • Kirken skal være et møtested for lokalbefolkningen i Bogafjell og Figgjo bydeler
 • Bydelssalen er et sted for kulturarrangement og miljøskapende aktivitet i bydelene
 • Aktiviteter og arrangement kan ikke være i strid med kirkens grunnsyn
 • Det kan gjøres egeninnsats fra lag og organisasjoner.
 •  

Målgruppe

 • Foreninger og lag med lokal tilknytning
 • Private arrangement
 • bedriftsarrangement
 •  

Beskrivelse

 • Kirken leier ut Bydelssalen med utstyr til lag , foreninger og andre brukergrupper
 • Utleie kan skje til lag, organisasjoner og foreninger og lignende ved :Leie flere ganger for ett skoleår iflg. bestilling eller til enkelte arrangement etter bestilling
 • Driften er basert på brukermedvirkning
 • Arrangementene må være alkoholfrie/ rusfrie.

Pris for lag og foreninger

 • Lokale lag og foreninger betaler ikke leie i bydelssalen, men betaler for eventuelt bruk av ekstra utstyr og for renhold eller vasker selv. Lokalet skal forlates i den stand det var da de kom. Dersom det blir nødvendig med renhold fordi leietaker ikke har gjort som avtalt, faktureres leietaker for det.
 •  

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. mai for flerleie, eller fortløpende hvis ledig

Utleie av bydelssalen til private, selskap, minnesamvær, dåp , konferanser og annet:

   

 • Se prisliste for utleie
 • Det selges tilleggspakker etter eget menyforslag, spør etter menyforslag
 • Annet etter avtale
 •  

 

 • Vakttjeneste , brannansvarlig ved alle arrangement. Leietaker kan ta dette ansvaret selv, eller betale for vakt /brannansvarlig. Pris avtales på forhånd med administrasjonen
 • Eventuelt pris og behov for lydtekniker, lystekniker eller annet personell avtales med administrasjonen i forkant av arrangement.
 •  

Spesielt om renhold

 • Dersom renhold kreves utenom ordinær arbeidstid kan det faktureres kostpris med tillegg.
 • Annet etter avtale

Dette skjer i bydelssalen