PÅMELDINGER

Påmelding dåpsskole Figgjo

Påmelding til dåpsskole på Figgjo

Du melder deg på til dåpsskolen ved å klikke her.

Vel møtt!

Påmelding 1-årssamling

Påmelding til 1 årssamling Bogafjell åpen barnehage.

Klikk her.

For voksne / Familie

Dette forplikter foresatte og konfirmant seg til ved påmelding

Når du melder deg på vårt konfirmantopplegg, forplikter du deg til følgende:

  • å møte presis til konfirmanttimene som finner sted ca annenhver torsdag kl. 19.00-21.30. Alle tar med seg Bibel og skrivesaker til undervisningen. Oppstarten er etter høstferien i oktober. Ved forfall skal foresatte informere om dette via sms til ungdomsprest.
  • å delta på enkeltarrangement som er en del av konfirmantopplegget vårt.
  • å være med på åtte valgfrie gudstjenester i løpet av konfirmantåret.
  • å være med på leirskole første del av vinterferien (ta kontakt med ungdomsprest dersom en av spesielle årsaker ikke kan delta på denne).
  • å få navnet offentliggjort i ei liste over våre konfirmanter som legges ut på vår nettside, menighetsblad og i lokalaviser.
  • å betale 3900 kroner som dekker alle utgifter i forbindelse med konfirmantåret - også leirskolen i Danmark. Beløpet skal betales i forkant av leirskolen. Ta kontakt med ungdomsprest dersom det er vanskelig å betale dette beløpet.