Oppstart høsten 2017

Koret starter opp torsdag 07.09. kl. 17.00. Velkommen da!

Bogafjell barnegospel

 
Bogafjell barnegospel er for 1.-4. klasse. Vi øver på torsdager kl. 17.00-18.00 og opptrer på gudstjenester i Bogafjell menighet.

 

Alle som skal begynne i første klasse kan starte i koret etter påske samme år som de starter på skolen. 

 

Kontaktpersoner: 

Tone Birgitte Meltveit     (92259359)
Frode Skårland (48997102)

 

 

Medlemskontingent

Medlemskontingenten for 2017 er 200 kroner for et helt år. Ett semester alene koster 150 kroner.

Medlemskontingenten betales HER.

Semesterprogram