BASAR-løpet 2016

BASAR-løpet 2016

28.oktober 2016 arrangerer GreenHouse og KRIK Basarløpet for tredje gang. Les mer her.

Hva er basarløpet og hva går pengene til?

Styret i GreenHouse og KRIK har vedtatt at vi vil bidra med å arrangere et BASAR-løp i tilknytning til Bogafjell menighet sin Basar. Vi ønsker å bidra med at 50% går direkte til menighetens misjonsprosjekter i Egypt og 50% går til Bogafjell menighet sitt arbeid i bydelen vår. I Egypt har Bogafjell sokn to misjonsprosjekter. Det ene er Mamma Maggi sitt arbeid blant barna i slummen i Kario. Her driver hun og hennes mange medarbeidere blant annet barnehager hvor barna får komme inn for å få tilsyn av lege, får undervisning og leke med andre barn. Det andre prosjektet er Biskop Thomas sitt arbeid blant koptiske ungdommer. Biskop Thomas driver et senter som heter Anastasia. Det er et kurssenter der ubemidlet, koptisk ungdom fra Øvre Egypt får yrkesrettet trening og grunnleggende hjelp til å klare seg i samfunnet. Her holdes det egne kurs og samlinger for unge, koptiske kvinner – og seminarer om menneskerettigheter, demokrati og sivilsamfunn.            

Hvordan fungerer sponsingen?

Du kan enten sponse med et enkelt beløp eller sponse med en sum pr. runde ungdommen du sponser løper. 1 Runde er mellom 300-500meter. Løpet varer i 40min. Voksne kan også bidra med å løpe! Pengene ungdommen har løpt inn kan du sette inn på menighetens konto, 9688.10.27884, merket med «Basarløpet 2016»      

Last ned sponsorskjema her.