Ledig stilling som pedagogisk medarbeider

Ledig stilling som pedagogisk medarbeider

Bogafjell åpne barnehage er en åpen barnehage for barn i alderen 0-6 år i følge med voksne. Barnehagen holder til i Bogafjell kirke. Den har åpent 16 t/u og følger skolens ferier og fridager. Barnehagen eies og drives av Bogafjell menighet etter utvidet formålsparagraf.

 

Vi trenger en fast ansatt fra 01.01.2017 i 50% stilling som pedagogisk medarbeider i barnehagen.

Vi trenger også en ansatt i et engasjement fra 01.01.2017 til 30.04.2017 i en 30% stilling som pedagogisk medarbeider i barnehagen.

               

Vi ønsker oss: 

 • en som er utadvendt og ansvarsbevisst og kan kommunisere godt både med barn og voksne
 • kan vise respekt, raushet og positiv innstilling for den enkelte og deres livssituasjon
 • en som ser barnet og den voksne
 • en som støtter foreldrene i dannelsen av barna.
 • en som er kreativ, løsningsorientert, fleksibel og trives med en litt uforutsigbar hverdag 
 • en som kan arbeide både selvstendig og i team
 • en som er kan planlegge og lede samlinger og aktiviteter for små barn og voksne , der sang og musikk er hovedelement
 • Jobbe målrettet mot brukergruppen  som per i dag  hovedsakelig er barn under 2 år.
 • En som kan se når det er behov for å dra i gang aktiviteter
 • En som samspiller med barnet i  uformelle situasjoner og  stimulerer barnet  til lek-,språklig-, fysisk utvikling etc.
 • en som kan utføre ulike praktiske oppgaver som rydding og vasking av leker, innkjøp mat/materiell, legge inn foto på pc, publisere info. på oppslagsgstavler og nettsiden, kontakt og info med helsestasjonen etc.

Vi kan tilby:

 • et trivelig arbeidsmiljø og en spennende brukergruppe
 • pensjonsordning i KLP
 • fri i skolens ferier

 

Stillingen lønnes etter tariff. Politiattest må forelegges før evt ansettelse. Nærmere opplysninger om stillingen kan rettes til styrer Gunnlaug Skare-Nilsen 48 99 71 04 gunnlaug.nilsen@sandnes.kirken.no . Søker må være medlem av Den norske kirke. Søknad sendes elektronisk på vår nettside www.sandnes.kirken.no. Søknadsfrist er 06.11.2016.

Søknader tas imot fra www.kirkejobb.no eller www.sandnes.kirken.no